ZAAO AKCIJA "DABAI LABU DARĪT"Akcija paredzēta SIA "ZAAO" darbības reģiona izglītības iestādēm. Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanu. Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas izglītības iestādē. Iesaistās bērni, vecāki un pedagogi.

Mērķis - Informēt un izglītot par pārstrādājamiem materiāliem, dabas resursu saudzēšanu, iesaistot gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, gan vispārējo izglītības iestāžu skolēnus materiālu vākšanā.

Akcijā paredzēts vākt šādus materiālus: 1. Makulatūru - avīzes, žurnāli, grāmatas, papīrs, papīra un kartona iepakojums, dzērienu pakas, kartona kastes; 2. Plastmasas pudeles - sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles, visa veida tīrīšanas līdzekļu pudeles. Materiāli liekami kopā. Izglītības iestādei jāpiesaka savāktais makulatūras un/vai plastmasas daudzums izvešanai līdz 2023.gada 15.janvārim.

AKCIJA "VECĀS KURPES OTRĀ DZĪVE"Mērķis : veicināt bērnu izpratni par dabas resursiem, to izmantošanu, par atkritumu veidiem. Informēt un izglītot par iespēju radoši izmantot vecos apavus, iepazīt kurpnieka profesiju.

Akcijas laikā pirmsskolēni kopā ar pedagogiem veic praktiskos, pētnieciskos, radošos darbus un pilda darba lapas. Uzzināt, kā pareizi apsaimniekot nolietotos apavus. Akcija sastāv no vairākiem uzdevumiem: 1. Darba lapa - “Mans KUPRJU PLAUKTS” 2. Pētnieciskais darbs - no kā sastāv/ tiek ražots apavi; 3. Praktiskais/radošais darbs - pārveide un zīmējumi. Darba lapa ‘’Mans KURPJU PLAUKTS .

PĀRSTRĀDĀJAMO MATERIĀLU VĀKŠANAS AKCIJA “DABAI LABU DARĪT”.Mērķis - informēt un izglītot par pārstrādājamiem materiāliem, dabas resursu saudzēšanu, iesaistot gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, gan vispārējo izglītības iestāžu skolēnus materiālu vākšanā. Organizatori - SIA „ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”.

Izglītības iestāde organizē pārstrādājamo materiālu (makulatūra, PET dzērienu pudeles un plastmasas pudeles) vākšanu. Akcijas laikā materiāli tiek vākti un uzglabāti izglītības iestādē. Iesaistās bērni, vecāki un pedagogi.

Mūsu iestādē:
“Taurenīšu” grupa atbild par PET pudeļu vākšanu.
“Ezīšu” grupa atbild par makulatūras vākšanu.

Akcijā paredzēts vākt šādus materiālus:
1. Makulatūru - avīzes, žurnāli, grāmatas, papīrs, papīra un kartona iepakojums, dzērienu pakas, kartona kastes;
2. PET dzērienu pudeles un plastmasas pudeles - PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles, visa veida tīrīšanas līdzekļu pudeles. Materiāli liekami kopā.

Akcija norit līdz 2022.gada 15.javārim.

Konkursa kopsavilkums:
Izglītības iestāde ievieto foto par pārstrādājamo materiālu vākšanas akcijas gaitu savā mājas lapā un/vai Facebook kontā, pievienojot tēmturus: #ZAAO #URDA #šķiro;

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS NOSACĪJUMI:
Akcijas ietvaros drīkst vākt: biroja papīrs, piezīmju un zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, visa veida žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona iepakojums;
Žurnālus un avīzes nav nepieciešams atskavot, kartona iepakojumam jābūt saplacinātam;
Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, konfekšu un saldējuma papīrus, čipsu pakas kā arī slapju, sapelējusi un netīru makulatūru.

PET DZĒRIENU PUDEĻU un PLASTMASAS PUDEĻU VĀKŠANAS NOSACĪJUMI:
Akcijas ietvaros drīkst vākt - PET dzērienu pudeles, plastmasas pudeles - kosmētikas (šampūnu, dušas želeju u.c. pudeles) un sadzīves ķīmijas iepakojumus (trauku mazgājamo līdzekļu pudeles, vannas istabas kopšanas līdzekļu pudeles);
PET dzērienu pudelēm jābūt tukšām un saplacinātām;
Materiāliem jābūt tīriem;
Kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumam ir jābūt tukšam un nav nepieciešams skalot;
Nedrīkst likt - dažādus plastmasas traukus un iepakojumus, jogurtu un krējuma trauciņus, zobu pastu un krēmu tūbiņas - citus plastmasas izstrādājumus, kas NAV pudele.

AKCIJA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM “DĀRGUMU MEDĪBAS - ZEĶES DZĪVE PAZEMĒ”.Organizē - SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”.

Mērķis - Veicināt bērnu izpratni par dabas procesiem un atkritumiem, ka dabā nav vieta cilvēku radītiem atkritumiem un tie nekur nepazūd, savukārt bioloģiskie atkritumi (piem., ābola serde, koka lapas, kartupeļu mizas) sadalās un veido kompostu - augsni. Lai veicinātu izpratni, nepieciešams veikt izpēti un analizēt atkritumu sadalīšanās procesu augsnē.

Akcijas laikā pirmsskolēni kopā ar pedagogiem veic praktiskos darbus un pēta tekstila atkritumus un to sadalīšanās procesu, kā arī veic augsnes pētīšanas procesu un atšķirīgu tekstilizstrādājumu (trīs zeķu veidi atšķirīgi pēc sastāva) sadalīšanos. Tādējādi veicinot pirmsskolēnu izpratni, ka atkritumi nav jāmet zemē vai jāaprok, jo tie nekur nepazūd un ietekmē augsni, ko tālāk mēs izmantojam savam dārzam vai augiem.

Akcijas norises laiks - No 2021.gada 1. oktobra līdz 2022.gada 30.aprīlim.


SIA “ZAAO”, DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKS “URDA” MAKULATŪRAS UN PET PUDEĻU VĀKŠANAS AKCIJA “DABAI LABU DARĪT”.Vides projekta akcijās ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Skolas un pirmsskolas var izvēlēties sev saistošās akcijas. Darbošanās akciju ietvaros veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas izglītības iestādē. Iesaistās bērni, vecāki un pedagogi.

Bērniem īpašu prieku sagādāja tas, ka pudeles bija iespējams pašiem saplacināt. Pedagogi bieži izdomāja veidu, kā šo procesu padarīt arvien aizraujošāku. Rezultātā konkurss ir noslēdzies. Gaidām rezultātus!


ZAAO PROJEKTS "DABAI LABU DARĪT"Mūsu izglītības iestāde, sadarbojoties ar "ZAAO" Dabas un tehnoloģijas parku "URDA", piedalījās otrreizējo materiālu vākšanas akcijā "DABAI LABU DARĪT". Akcijā piedalījās bērnu ģimenes un darbinieki. Kopā tika savākts apmēram 600 kg makulatūras un 21 m3 saplacinātas PET pudeles.

Paldies visiem, kas atbalstīja šo akciju!
© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums