RĪCĪBAS DIENAS 2021 PII "VĀRPIŅA"2021.gada Rīcības dienas (15.novembris – 28.novembris) ir veltītas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM) un pēdējai ANO Rīcības desmitgadei. Līdz ANO mērķu sasniegšanai atlikuši tikai 9 gadi un klimata pārmaiņu ierobežošanai vēl mazāk, tāpēc ir īstais brīdis sākt rīkoties, lai līdz 2030. pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta.

Katrs Rīcības dienu dalībnieks varēs papildināt saukli ar to rīcību/ām, ko vēlētos sākt… Tā būtu apņemšanās, kas palīdz aktualizēt un risināt steidzamākās globālas vides problēmas un virzīties uz IAM sasniegšanu. Aktivitātes var veidot par jebkuru jūsu iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas saistīti ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem.

Ieteicamie tematiskie virzieni ir ANO vides mērķi: 12. mērķis - Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13. mērķis - Rīcības klimata jomā, 14. mērķis - Dzīvība ūdenī, 15. mērķis - Dzīvība uz zemes.

Mūsu iestāde izvēlējās 13.mērķi – Rīcība klimata jomā. Mūsu devīze Rīcības dienām: “Īstais brīdis sākt saprātīgi lietot enerģiju”. Grupas gatavoja atgādnes par elektrības slēdžu izslēgšanu. Divas grupas “Pūcīšu” grupa un “Zaķīšu” grupa devās ielās, lai savu vēstījumu nodotu sabierībai.

RĪCĪBAS DIENAS 2020 PII "VĀRPIŅA"Kopīgā 2020.gada tēma – “Labie darbi planētai!”

RĪCĪBAS DIENAS 2019 SPII "VĀRPIŅA"Kopīgā 2019.gada tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes!”

Latvijas Ekoskolas, tajā skaitā mūsu iestāde ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt.

Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. Šogad Rīcības dienas notika no 4. - 10. novembrim.

Šī gada Rīcības dienas veltītas Klimata krīzes tēmai. Katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki, ir iespējams novērst. Tas ir atkarīgas no mūsu izvēlēm un radītā CO2 piesārņojuma.

Paldies lielajiem aktīvistiem!

Ekoskolu Rīcības dienas noslēdzam ar ikgadējo KONKURSU portālā Facebook, kur ikvienam būs iespēja paust atbalstu mums un citiem.

RĪCĪBAS DIENAS 2018 SPII "VĀRPIŅA"Kopīgā 2018.gada tēma – “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!”

1.novembrī “Mārīšu” grupas bērni devās ielās, lai popularizētu Ekoskolas Rīcības dienas tēmu “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!”

Nedēļu iepriekš visas grupas uzrunāja vecākus, lai uzšuj auduma maisiņus (no grupas 1 vai 2), kurus bērni ejot var uzdāvināt garāmgājējiem. Kopā uzšūti tika 20 maisiņi.

Garāmgājējiem bērni ar lielu prieku stāstīja par to, kāpēc jāizmanto vairāk lietojamie maisiņi nevis plastmasas. Atsaucība no cilvēkiem bija pozitīva.

Devāmies arī uz veikalu Elvi, kurā uzrunājām veikala vadītāju Mairitu Straumīti un informējām viņu par savu akciju. Veikala vadītāja bija ļoti priecīga un piedāvāja mūsu plakātu atstāt veikalā pie sienas pircējiem redzamā vietā.

Bērnu prieks par Rīcības dienas akciju bija neviltots. 2.novembra rītā secinājām, ka bērni par šo akciju ir stāstījuši vakarā vecākiem.

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā.

Šogad Rīcības dienas ir veltītas Vides izglītības fondam svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru.

Plastmasa ir kļuvusi par ļoti svarīgu materiālu. Diemžēl 40% no visas plastmasas tiek izmantota tikai vienu reizi. Tie ir plastmasas maisiņi, pudeles, salmiņi, trauki un dakšiņas, kurus izmantojam dažas minūtes, kamēr to sadalīšanās dabā ilgst simtiem gadu (mēs droši nezinām).

Pie šāda atkritumu daudzuma ir neizbēgami, ka plastmasa nonāks dabā, ar upēm un citiem ūdeņiem ieskalosies jūrā. Sadaloties tā nepazūd, bet kļūst par mikroplastmasu – maziem gabaliņiem, kurus ēd zivis putni un pat mikroorganismi.

Tāpēc mums vajadzētu uzreiz domāt, par atteikšanos no vienreiz lietojamiem plastmasas produktiem un iepakojumiem. Tie ir jāaizstāj ar vairākas reizes lietojamiem.

Nākamā Rīcības diena plānojas decembra sākumā.

RĪCĪBAS DIENAS 2016 SPII "VĀRPIŅA"VIETĒJO RAŽOTĀJU PRODUKCIJAS IZPĒTE

Bitītes grupiņa dodas uz Kunturu un Top veikalu izpētīt kādus vietējā ražotāja, bioloģiskos, godīgās tirdzniecības produktus var iegādāties Rūjienā.


CIEMOŠANĀS PAŠVALDĪBĀ UN SENIORU MĀJĀ

Mārītes grupiņa ciemojas Rūjienas novada pašvaldībā un dodas uz SIA "Amicus Pro" senioru māju.© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums