BĒRNUDĀRZS "VĀRPIŅA" DABAS DĀRZSthumb Iestādes apkārtnes labiekārtošanas projekts.

Sākts 2015.gadā, kad īsteno kārtu "Mežš", kurā saimnieko grupiņu "Pūcītes" un "Zaķīši" bērni.

2016.gadā īsteno 6.kārtu "Sporta un sajūtu parks". Tajā sporto visi iestādes bērni.

2021.gāda rudenī sāk īstenot 4.kārtu "Upmala", kurā saimniekos grupas "Mārītes" un "Spārītes".

Top arī 5.kārta "Pļava" ar mazu estrādīti, kurā saimniekos "Bitītes" un "Kamenītes".

Vēl ļoti ceram pabeigt 2.un 3.kārtas projektus "Dārzs" un "Tīrums".

DABAS DĀRZA SPORTA UN SAJŪTU PARKSRotaļas un spēles sajūtu parkā attīsta bērna kustības spējas, veido fizisko izturību un pašpārliecinātību, nodrošina labu fizisko formu un veselību.

DABAS DĀRZA MEŽA ZONARotaļas un spēles meža zonā attīsta bērnā dažādus izteiksmes veidus, radošumu, veido emocionālu saikni ar dabu. Tiek iepazīta ētika, empātija un attīstās uztveres maņas.


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums