PROJEKTS "CŪKMENA DETEKTĪVI""Cūkmena detektīvi" ir AS "Latvijas valsts meži" ekoprogramma pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!

"CŪKMENA DETEKTĪVI" PIRMAJĀ GADĀ VEIDO 4 TĒMAS1.Meža netīrie noslēpumi

Bērni atklāj netīrākos meža noslēpumus - cūcības Latvijas dabā - un to, ka mežā atkritumiem nav vietas. Tur jādzīvo dzīvniekiem un jāaug kokiem, bet atkritumiem jāatrodas atkritumu tvertnē. Katram no mums ir iespēja darīt savu zemi tīrāku un kļūt par Cūkmena detektīvu!

2.Cūkmenam pa pēdām

Bērni nošķir labo rīcību no sliktas, piegružotu meža vidi no sakoptas un skaistas. Aktīvi darbojoties ārpus telpām, bērni iepazīst dabas daudzveidību un cilvēka vietu dabā. Viņi saprot, ka atrasties mežā - tas ir dabīgi!

3.Mežs rotaļlietu kastē

Bērni uzzina, ka mežs ir mums visapkārt - arī grāmatu lapās un rotaļlietu kastēs. Ja par mežu rūpējas, tas atjaunojas. Tāpēc koks ir viens no dabai draudzīgākajiem materiāliem. Ar to var droši darboties arī bērni!

4.Audzēsim skābekli

Bērni saprot, ka mežs ir ne tikai tas, ko var ieraudzīt, bet daudz kas vairāk - arī skābeklis, ko elpojam. Mēs varam to vairot, tāpat kā visu labo pasaulē, aktīvi darbojoties!

OTRAJĀ GADĀ BĒRNI DODAS DABĀ1.Rudens piedzīvojumā

Bērni mācās iepazīt mežu ar visu maņu palīdzību (rudenī tiek uzsvērta redzes nozīme), tiešā veidā saskaras ar mežu un spēj aprakstīt savu pieredzi un sajūtas. Caur meža iemītnieku acīm bērni vērtē to, kā ir dzīvot mežā - kas iemītniekus varētu traucēt un kāpēc. Viņi redz mežu kā vietu, kur spēlēties, atklāt un radīt. Bērni mežā jūtas droši. 

2.Ziemas piedzīvojumā

Bērni iepazīst mežu ar visu maņu palīdzību (ziemā īpaši pievēršot uzmanību dzirdei). Balstoties uz savu pieredzi, salīdzina, kā mežs ziemā atšķiras no meža rudenī. Gūst iespaidu, ka arī ziemā ārā var labi pavadīt laiku un justies labi. Ciena meža vidi un tās iemītniekus.

3.Pavasara piedzīvojumā

Nonākot mežā, bērni salīdzina izmaiņas, kas vērojamas mežā dažādos gadalaikos (pavasarī īpaši izmantojot tādas maņas, kā tauste un oža). Apmeklējot mežu, bērni iepazīst apkārtējo vidi un tās iemītnieku paradumus. Dažādos veidos pauž to, kā mežs viņus ietekmējis (ar teksta, attēla, izrādes un izstādes palīdzību).© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums