IESTĀDES NORMATĪVIE DOKUMENTI1.IESTĀDES NOLIKUMS

2.IESTĀDES PADOMES REGLAMENTS

3.IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

4.2021./2022.M.G.IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

5.SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR BĒRNU UZŅEMŠANU/ATSKAITĪŠANU

6.PIETEIKUMS BĒRNA UZŅEMŠANAI IESTĀDĒ

7.IZGLĪTOJAMO RINDAS UZŅEMŠANAI BĒRNUDĀRZĀ

8.IESTĀDES DARBA KOPLĪGUMS

9.RŪJIENAS PII "VĀRPIŅA" ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2022-2024

10.VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

11.DROŠĪBAS NOTEIKUMI BĒRNIEM

12.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

-->© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums