PATEICĪBA par piedalīšanos SIA ZAAO konkursā "thumb

Eiropas kvalitātes sertifikātsthumb

Par piedalīšanos veikala ,,Rotaļnīca" radošo darbu konkursāthumb

STARPTAUTISKAIS EKOSKOLU VĒSTNIEKU STATUSS.thumb

PATEICĪBA par piedalīšanos.thumb

PATEICĪBA PAR DALĪBU "VIENOTĀ BĒRNU AGRĪNĀS ATTĪSTĪBAS SKRĪNINGA METODISKO INSTRUMENTU KOMPLEKTA IZSTRĀDE"thumb

EKOSKOLAS "ZAĻAIS KAROGS" SERTIFIKĀTSthumb

"ŪDENS MŪSU PASAULĒ" DIPLOMSthumb

"ŪDENS MŪSU PASAULĒ" PATEICĪBAS RAKSTSthumb

"EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY 2022" SERTIFIKĀTSthumb

"ŠODIEN LAUKOS 2022" ATZINĪBAthumb

"DABAI LABU DARĪT" PATEICĪBAthumb

"DĀRGUMU MEDĪBAS - ZEĶES DZĪVE PAZEMĒ" DIPLOMSthumb

"MOVE WEEK 2021" SPORTA NEDĒĻAS PATEICĪBAthumb

"ETWINNING SCHOOL" SERTIFIKĀTSthumb

"BALVA IZGLĪTĪBĀ" DIPLOMSthumb

ZAĻĀ KAROGA DIPLOMS 2021thumb

ATZINĪBA KONKURSĀ "ESMU REDZAMS - ESMU DROŠS"thumb

PROJEKTA "EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY" SERTIFIKĀTSthumb

PROJEKTA "KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ" PATEICĪBAthumb

PROJEKTA "DABAI LABU DARĪT" PATEICĪBAthumb

PROJEKTA "KOKI RUDENĪ" KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTSthumb

DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKA "URDA" PATEICĪBAthumb

ZAAO AKCIJAS "DABAI LABU DARĪT" PATEICĪBAthumb

"KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ" PATEICĪBAthumb

EIROPAS SPORTA DIENAS SERTIFIKĀTSthumb

ZAĻĀ KAROGA DIPLOMS 2017thumb


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums