VISMĪĻĀKIE SVEICIENI VISĀM BĒRNUDĀRZA DARBINIECĒM 8.MARTĀ - STARPTAUTISKAJĀ SIEVIEŠU DIENĀ!thumb

SIRSNĪGI SVEICAM BĒRNUDĀRZU "VĀRPIŅA" UN TĀ KOLEKTĪVU 32.DZIMŠANAS DIENĀ!thumb Paldies par jaukajiem kopā pavadītajiem mirkļiem cepuru ballē! No vasarīgām platmalēm līdz ziemīgām ausainēm, līksmās dziesmās un lustīgās dejās kopā radījām prieku!

Izsakām pateicību visām iestādes darbiniecēm par radošumu un rūpīgi pārdomātajiem priekšnesumiem! Paldies vecākiem par iesaistīšanos cepuru izstādes tapšanā!

Īpašs paldies Ralfa tētim par skanīgo muzikālo apsveikumu!

Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Administrācija.

SVEČU MĒNESĪ - FEBRUĀRĪ BĒRNUDĀRZĀ "VĀRPIŅA" IZSKAN BURVĪGA DZEJA UN MŪZIKA!thumb 17.februāra pievakarē bērnudārza kolektīvs vienojās ģimeniskā saimē, lai ieklausītos Vitas Balodes dvēseliskajā dzejā.

Tā izskanēja autores lasījumā, kopā ar stāstījumiem par to, kā katrs no dzejoļiem pie viņas atnācis.

Vitas dzeju brīnišķīgi papildināja arī Agritas Gruzdiņas sarakstītās un izpildītās dziesmas.

Tāpēc arī mums visiem šis vakars sagādāja daudz jauku, gaišu emociju! Paldies Jums, Vita un Agrita!

LAIPNI LŪGTI MAĢIJAS, PRIEKA UN JAUTRĪBAS PASAULĒ KOPĀ AR ILUZIONISTU APVIENĪBU "ABRAKADABRA"thumb

Šī gada 10.februārī, plkst.10:00 bērnudārza "Vārpiņa" mūzikas zālē viesosies iluzionistu apvienība "Abrakadabra".

Jūs sagaida elpu aizraujoši burvju triki, neticamas ilūzijas un fantastisks humors!

Hipnotizēsim lietas, liksim priekšmetiem pazust, bet pēc tam atkal parādīties, kā arī demonstrēsim vēl daudz citu interesantu triku!

Dosimies šajā brīnumu pasaulē kopā! Ieejas cena: 0,70 €.

AICINĀM DARBINIEKUS ATKLĀT NŪJOŠANAS SEZONU!thumb Ļoti cienījamie kolēģi! Jaunais gads sākas ar jaunu sparu! Atklāsim to ar pirmo nūjošanas pasākumu jaunajā 2017.ugunīgā gaiļa gadā!

Norises laiks 25.01.2017. plkst: 13:30 - 14:30. Pulcēšanās vieta: sarkanajā sporta laukumā.

"BRĪNUMI NOTIEK" KOPĀ AR KOMPONISTU D.RIJNIEKU!thumb Ielūdzam lielus un mazus uz komponista Didža Rijnieka koncertu "Brīnumi notiek" 24.01.2017., plkst.10:30 bērnudārza mūzikas zālē!

Gaidāmi pārsteigumi, pārvērtības, līdzdziedāšana un kustēšanās. Iemācīsimies īstu burvju vārdu un arī pirmo burvju triku!

PALDIES PAR JAUKAJIEM KOPĀ PAVADĪTAJIEM MIRKĻIEM BĒRNUDĀRZA "VĀRPIŅA" SNIEGA DIENĀ!thumb Izsakām pateicību visiem bērniem, vecākiem un darbiniekiem, kas ieradās uz Sniega dienas pasākumu!

Bija patīkami vērot, kā, spītējot ziemas salam, sportiskās aktivitātes un jautrās rotaļas vairoja prieku un sārtus vaigus!

Prieks, ka omulīgu gaisotni palīdzēja uzturēt arī siltā tēja, pīrādziņi un sildīšanās pie ugunskura!

Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Administrācija.

AICINĀM UZ JAUTRĀM UN SPORTISKĀM SNIEGA DIENAS AKTIVITĀTĒM KOPĀ AR BĒRNIEM!thumb

SPII "VĀRPIŅA" JAUNAIS GADS SĀCIES APŅĒMĪGI!thumb 5.janvārī Kocēnu kultūras namā notika Valmieras novada fonda projekta "Sev, tev, novadam" pieteikumu izvērtēšanas konkurss, kurā Rūjienas SPII "Vārpiņa" guva atbalstu projektam "Bērni "Vārpiņā" sporto ar prieku".

Projekta nosacījumi paredz veikt ieguldījumu bērnu fiziskās attīstības un veselīga dzīvesveida veicināšanā, iegādājoties 20 dažāda izmēra bērnu kombinezonus dabas āra nodarbībām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1560 EUR. No tām 76,92% segs Valmieras novada fonds (ar Ziedotāju kluba atbalstu), savukārt atlikušo daļu - Rūjienas novada pašvaldība.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!thumb Viens zelta stars no zvaigžņu spieta,
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt!

Novēlam priecīgus, gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!


Lai mīlestība, veselība un laime visiem bērniem, vecākiem un darbiniekiem Jaunajā 2017.gadā! Administrācija.

IELŪDZAM UZ JAUNĀ ROTAĻU LAUKUMA ATKLĀŠANU!thumb

VĒLAM SILTU UN SIRSNĪGU ADVENTES LAIKU!thumb Kaut varētu Adventes laikā
Tik daudz gaismas dvēselē sēt,
Viens pret otru, lai mīļumā spētu,
Mēs šai pasaulē uzziedēt.

Sveicam bērnus, vecākus un kolektīvu pirmssvētku gaidīšanas, saticības, miera un pārdomu laikā!

Lai visiem sirdī mīt prieks par padarīto, jauna cerība, vēlme palīdzēt otram, un būt labākam pašam!

Degsim sveces vainagā! Sagaidīsim svētku brīnumu kopā!

LAI PATRIOTISKI UN GAIŠI VALSTS SVĒTKI!thumb Ai dzimtene, Tu brīnišķā un labā,
Par Tevi vienmēr dziedās mana sirds!
Tu manus sapņus, manas ilgas glabā,
Un Tavā saulē mana laime mirdz!
/L.Vāczemnieks/

Novēlam visiem bērniem, pedagogiem un vecākiem tvert svētku mirkli un padomāt par savu valsti, par savu vietu tajā un tās nākotnē!

Būsim lepni par Latviju un atcerēsimies, ka mēs esam vislielākā tās bagātība! Mēs esam tie, kas to veido, nes tās kultūru un saglabā tās vēsturi!

Lai gaisma ikviena acīs, domās un sirdī! Administrācija.

MĪĻI SVEICIENI VISIEM LIELAJIEM UN MAZAJIEM MĀRTIŅIEM, MĀRČIEM UN MARKUSIEM!thumb Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņa vakaru gaidīdami.

Godinot Mārtiņdienu, 9.un 10.novembrī bērnudārzā noritēja lustīgi Mārtiņdienas pasākumi gan jaunākajām, gan arī vecākajām grupiņām.

Bērniem un arī personālam prieka brīžus sagādāja iespēja ietērpties par ķekatniekiem, skanīgi izdziedoties un izdancojoties.

Prieks redzēt bērnudārza kolektīvu saglabājam gadsimtos cildinātās latviskās tradīcijas! Administrācija.

SPII "VĀRPIŅA" IESAISTĪSIES GLOBĀLAJĀS EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENĀSthumb 2016. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 7. līdz 13. novembrim un būs veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mēŗku pieņemšanai.

Rīcības dienu laikā bērni kopīgi ar vecākiem mājās izpētīs ekomarķējuma un godīgās tirdzniecības zīmes, pierakstot izcelsmes valsti katram pārtikas produktam.

Paralēli publicitātes nodrošināšanai bērni gatavos plakātus, kā arī bukletus “Ēdam atbildīgi”. Papildus Mārtiņdienā tiks rīkots tematiskais pasākums “Ēdam vietējo, Latvisko”.

Nobeigumā visi kopīgi veiksim pārtikas ieceļošanas attāluma aprēķinus, izvērtēsim to ietekmi, kā arī sniegsim papildus informāciju vecākiem un bērniem par resursu patēriņu.

IZSAKĀM PATEICĪBU RUDENS TALKOTĀJIEM!thumb Liels paldies aktīvajiem un atsaucīgajiem iestādes darbiniekiem, kuri rudens lapu grābšanas talkā ziedoja savu laiku, darbasparu un enerģiju, lai SPII "Vārpiņa" teritorija kļūtu vēl skaistāka un sakoptāka!

Sārtie vaigi un pilnie lapu maisi kārtējo reizi parādīja mūsu nerimstošo darba tikumu!

Lai videi draudzīgo darbu ir vairāk! Administrācija.

BĒRNUDĀRZS IZZINA ĀRVALSTU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRUSthumb Laikā no šī gada 9. līdz 12. oktobrim SPII "Vārpiņa" piedalījās Erasmus+ kontaktseminārā "Playing and Learning Child", kas norisinājās Turku, Somijā.

Kontaktsemināra laikā tika apzināti potenciālie sadarbības partneri, iegūta vērtīga pieredze un apgūtas jaunas pieejas, kā iedrošināt bērnus kustēties, būt fiziski aktīviem un izmantot dažādas mācību vides.

Iepazītie Erasmus+ stratēģisko partneru prakses piemēri dos vērtīgu pienesumu inovatīvām idejām attiecībā uz pirmsskolas izglītību un aprūpi bērnudārzā "Vārpiņa".

BĒRNUDĀRZS MĪĻI SVEIC KOLEKTĪVU SKOLOTĀJU DIENĀ!thumb Ak, cik gadu kopā pavadīts!
Gan patīkamu, darbīgu un gaišu –
Bet katrs no tiem apzeltīts,
Ar tavu sirsnību un darbu.

Lai pietiek enerģijas, pacietības, veselības un mīlestības veikt nerimstošo Skolotāja darbu!

BĒRNUDĀRZA KOLEKTĪVS KOPĀ AR BĒRNIEM POPULARIZĒS AKTĪVU DZĪVESVEIDUthumb

Olimpiskā diena "PADOD BUMBU!" tiek rīkota par godu starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai. 2016.gadā tā būs veltīta sporta veida - volejbola popularizēšanai.

NORISES LAIKS - 2016.gada 23.septembris. Aicināti piedalīties visi bērni, pedagogi un citi interesenti, kam tuvas sportiskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids.

VIENOTĀ PROGRAMMA - Pasākuma atklāšana, Kopīga vingrošana, Stafetes ar katrai bērnu vecuma grupai piemērotiem elementiem, Zīmējumu konkurss "Mana sapņu bumba", Pasākuma noslēgums.

BĒRNU VECĀKI LAIPNI AICINĀTI UZ VECĀKU SAPULCĒM 20., 27. un 28. SEPTEMBRĪthumb

SPII "VĀRPIŅA" SAŅĒMUSI LATVIJAS EKOSKOLU NOSAUKUMU UN SERTIFIKĀTUthumb Informējam, ka 19.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Rūjienas SPII "Vārpiņa" saņēmusi Latvijas Ekoskolu nosaukumu un sertifikātu.

Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva izglītības iestādēm, kuras ir ceļā uz starptautisko atzinumu - Zaļo karogu.

thumb Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām ir jāīsteno vides izglītības programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus.

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda darbību un attīstīšanu.

SPII "VĀRPIŅA" DARBINIEKI AICINĀTI PIEDALĪTIES KOPĪGĀ NŪJOŠANAS PASĀKUMĀthumb

PALDIES PAR JAUKAJIEM KOPĀ PAVADĪTAJIEM MIRKĻIEM TĒVU DIENĀ!thumb Tu staigāt un skriet mani mācīji,
Un pasakas par vilkiem un lāčiem stāstīji,
Un vakarā gulēt kad liki,
Tu redzēji kādi man stiķi.

Es pamostos un gaidu Tēta smaidu.
Viņš smaida. Es zinu - man ir viss.
Viņš paņem mani rokās, tur cieši,
Es jūtu spēku, mīlestību. Miers.

Izsaku pateicību visiem tēviem un vectēviem, kuri ieradās uz Tēvu pēcpusdienu. Visi kopā radījām prieku un mirdzumu gan vecākos, gan arī mīļajās, mazajās atvasītēs.

Uz tikšanos nākamajos tēvu un vectēvu pasākumos! Lai vairāk jauko un patīkamo mirkļu kopā ar bērniem!

Iestādes vadītāja.

UZAICINĀM BĒRNU TĒVUS UN VECTĒVUS UZ SPORTISKĀM AKTIVITĀTĒM AR BĒRNIEMthumb

BĒRNUDĀRZĀ "VĀRPIŅA" TIKS IZSTĀDĪTAS INTERESANTĀKĀS RUDENS VELTESthumb
Rudeņtiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā:
Rudens rutki, rācenīši
Rudens balti kāpostiņi.

Rudens nāca sētiņā,
Graudi bira klētiņā:
Būs maizīte arājam,
Būs auziņas kumeļam!


Septembra pirmajā pusē SPII "Vārpiņa" tiks izstādīta rudens izstāde "Mans interesantākais dārzenis"!

Sakarā ar to līdz trešdienai, 7.septembrim, lūdzam atnest uz bērnudārzu kādu dārzā izaugušu "brīnumu"!

SAGAIDĪSIM JAUNO MĀCĪBU GADU KOPĀ AR SPRĪDĪTIthumb

SVEICAM BĒRNUS, VECĀKUS UN PEDAGOGUS ZINĪBU DIENĀ!thumb Kad kļavas lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes.

Smaids ir kā rotaļīgs saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko darām ar patiesu prieku un no sirds.

Lai mums visiem pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā 2016./2017.mācību gadā!

SEPTEMBRĪ DARBU ATSĀKS "BĒBĪŠU SKOLIŅA"thumb

VIENOSIMIES KOPĪBAS SAJŪTAI SVĒTKU GĀJIENĀthumb Bērnudārza "Vārpiņa" administrācija uzaicina iestādes darbiniekus piedalīties Rūjienas pilsētas svētku gājienā "Rūjiena uzzied" 5.augustā, plkst 18:00.

Ikgadēji gājienā mērosim tradicionālo maršrutu no Rūjienas vidusskolas līdz Rūjienas pilsētas centram.

Lai savlaicīgi vienotos par pēdējiem precizējumiem, tiksimies Rīgas ielā 30 plkst. 17:45.

Atbalstītāju rindās laipni lūgti bērnu vecāki un arī paši mazie interesenti. Būsim vienoti un izbaudīsim īpašo svētku sajūtu kopā!

05.08.BĒRNUDĀRZĀ VIESOSIES ARODĀRSTU KOMISIJAthumb Cienījamie SPII ""Vārpiņa" darbinieki! Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 2016.GADA 5.AUGUSTĀ NO PLKST. 11:00 LĪDZ 13:00 bērnudārza telpās tiks veiktas OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES.

Apjomīgā pārbaudāmo skaita dēļ aicinām darbiniekus saplānot savu laiku un IERASTIES SAVLAICĪGI!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam kontaktēties ar vadītājas vietnieci administratīvi saimnieciskajā darbā Montu Reiziņu, tel.26827365.

SPII "VĀRPIŅA" SPODRINA VIZUĀLĀ TĒLA ATPAZĪSTAMĪBUthumb Rūpējoties par iestādes logo un nosaukuma prezentāciju uz bērnudārza fasādes uzstādīta inovatīva gaismas planšete.

Gaismas planšete izvietota virs kreisās puses ieejas Ternejas parka pusē.

Uz tās attēloti nu jau trīs gadu desmitgades cildinātie bērnudārza simbolikas elementi: vārpiņa, saule un bērni.

Gaismas planšete ir īpaši skaista diennakts tumšajā laikā, kad tā tiek izgaismota plašā krāsu paletē, piesaistot garāmgājēju uzmanību. Lai top gaisma!

NOSLĒGUŠIES VENTILĀCIJAS SISTĒMU REMONTDARBIthumb Laikā no 13.06. līdz 08.07. SPII "Vārpiņa" noritēja ventilācijas sistēmu remontdarbi.

Projekta tehniskā izpilde noritējusi veiksmīgi un tās laikā nomainīti laika gaitā funkcionalitāti zaudējušie posmi.

Papildus projekta laikā atjauninātas arī virtuves kondicionēšanas sistēmas. Pašlaik norit virtuves uzkopšana un personāla apmācība, lai no 25.07. bērnudārza virtuvē varētu atsākties patstāvīgs darbs. Vēlam veiksmi un lai labi gatavojas!

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR PUSDIENU RĒĶINIEMthumb Informējam, ka uz 11.07. daļa bērnu vecāku nav veikuši SPII "Vārpiņa" edināšanas pakalpojumu apmaksu.

Lūgums vecākus būt apzinīgiem un līdz jaunā mācību gada sākumam nokārtot radušās parādsaistības!

Pašreizējo pusdienu rēķinu apmaksas bilanci iespējams noskaidrot pie vecākās grāmatvedes Ritmas Karseles, tel.64216044.

BĒRNUDĀRZS "VĀRPIŅA" SAŅĒMIS PATECĪBU PAR DALĪBU KONKURSĀ "TĪRAI LATVIJAI"thumb Otrreizējo izejvielu vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!" norisinājās no 2014.gada 13.oktobra un tajā piedalījās Latvijas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās, interešu un augstākās izglītības iestādes. Konkursa laikā tika sekmēta bērnu, viņu vecāku un darbinieku iesaistīšana vides izglītības aktivitātēs, attīstot viņu vides apziņu un izpratni par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nepieciešamību.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkursā bērnudārzam "Vārpiņa" izdevās savākt dažāda veida nolietotas, salūzušas un nokalpojušas elektroiekārtas, saņemot pateicību no kunkursa organizatoriem SIA "Zaļā josta" un A/S BAO.

PUBLICĒTI MĀJAS LAPAS SADAĻU ATJAUNINĀJUMIthumb Informējam, ka 03.06.2016. esam augšuplādējuši atjaunināto mājas lapas versiju. Nākotnē mājas lapā regulāri informēsim par bērnudārza aktualitātēm: gaidāmajiem pasākumiem, īstenotajiem projektiem, virtuves ēdienkarti, mēneša jubilāriem un citiem ar Rūjienas SPII "Vārpiņa" saistītiem jaunumiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka paralēli noritēs darbs pie Projektu, Programmu un Vecāku sadaļām. Pašreiz aktīvi strādājam pie satura izguves un apstrādes.

MĀJAS LAPA ATRODAS TESTĒŠANAS REŽĪMĀthumb Cienījamie mājas lapas apmeklētāji! Aicinām Jūs būt pacietīgiem SPII "Vārpiņa" jaunās mājas lapas testēšanas un satura publicēšanas procesā! Informējam, ka pašlaik mājas lapa tiek testēta lokāli. Drīzumā veiksim atjaunināto datu augšuplādi uz publiskā servera.

Šī mājas lapas sadaļa un teksts publicēti kā piemēri, lai apmeklētājiem rastos aptuvens priekšstats par plānoto mājas lapas dizainu uz saturisko koncepciju.

UZSĀKTS DARBS PIE MĀJAS LAPAS TEHNISKĀ IZPILDĪJUMAthumb Mājas lapas tehniskais izklājums un dizains tiks veidots HTML5 un CSS3 vidē. Plānots, ka tehniskais izpildījums tiks balstīts uz sešām "div" klasēm, individuāli veidojot mājas lapas galveni, horizantālo izvēlni, vertikālo navigāciju, satura logu, reklāmu joslu un kājeni.

Dizaina nosacījumi tiks izvietoti atsevišķā CSS failā, definējot ietvara veidojošo elementu augstumu, platumu, pamatvirsmas krāsu, objektu izkārtojumu, apmaļu biezumu, stūru rādiusu un citus atribūtus.

AKTUALIZĒTS JAUNĀS MĀJAS LAPAS SATURISKAIS PLĀNOJUMSthumb Plānots, ka mājas lapas saturiskās vadlīnijas tiks strukturētas 9 izvēlnēs: "Sākums", "Par mums", "Galerijas", "Projekti", "Programmas", "Grupiņas", "Darbinieki", "Vecākiem" un "Kontakti". Papildus tiks noteiktas apakšsadaļas, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un pārskatāmību.

Satura uztveramības nolūkos mājas lapā tiks izvietoti attēli un vizuālas kolāžas, dokumentējot bērnudārza ikdienu, kā arī prezentējot izvirzītos mērķus un plānotās aktualitātes.


© 2016 Rūjienas SPII "Vārpiņa"